ДКЦ - поликлиники в България

Телефон: 02 9926414

Адрес: Лозен, Съединение 127

Телефон: 042 604 219

Адрес: Стара Загора, Св.Княз Борис I 69

Телефон: 02 9917289

Адрес: Нови Искър, Искърско дефиле 121

Телефон: 07135 2032

Адрес: Трудовец, Ал.Стамболийски 1

Телефон: 052 302947

Адрес: Варна, Хр.Смирненски 1

Телефон: 064 840965

Адрес: Плевен, Панега 28

Телефон: 02 9444149

Адрес: София, Евл.Георгиев 108

Телефон: 0971 66911

Адрес: Лом, Петър Берковски 3

Телефон: 0848 72033

Адрес: Кубрат, Цар Борис I 22