Читалища в Кърджали

Телефон: 0361 61179

Адрес: Кърджали, Републиканска 47

Телефон: 0361 61266

Адрес: Кърджали, Гледка ул.Т.Киркова 17

Телефон: 0361 62680

Адрес: Кърджали, Балатон 4

Телефон: 0361 62151

Адрес: Кърджали, Беласица 1

Телефон: 0361 62151

Адрес: Кърджали, Беласица 1