Частни уроци и индивидуално обучение

Частните уроци се провеждат от преподаватели по различни предмети изучавани в училище и основно са в помощ на ученици и студенти, които се подготвят за кандидатсване в техникуми и гимназии ( след 7-ми клас) или за кандидатстудентка кампания.

Частните уроци се провеждат  в школи, в групи, формирани по съоветен изучаван предмет и възраст на курсистите.

Основните предмети, които се изучават са български език и литература, история, математика, физика, химия, биология.

Преобладават и школи за чуждоезиково обучение, в които се провеждат курсове по анлглийски, немски, френски , испански, италиански език и др. Курсистите в някои от тях се подготвят за сертификати като  SAT, TOEFL, IELTS, DaF. В  края на всяко едно ниво на обучение се полага изпит на базата на който успешно преминалите получават сертификат за своите знания, който е предимство при търсене на работа или кандидатстване в  чужди колежи и университети.

Индивидуалното обучение е друга разновидност, наречено още частни уроци. В този случай няма групи, а урокът се провежда само между учител и ученик в удобно и за двете страни време. Концентрацията на вниманието в този случай е доста по-голяма, но и цената на индивидуалното обучение ( лв. на час) е сравнително по-висока.

Освен обучението на ученици и студенти по основните предмети, необходими им за кандидатстване, доста фирми провеждат обучения в съответна област на своите екипи, с цел повишаване на работните умения, било то по чужд език, счетоводство, компютърна грамотност и др.