Бетонови и варови възли в Русе

УНИСТРОЙМАТ

Русе, ул. Рила 17

Предлага: • бетонови смеси • арматурна заготовка • транспортни услуги: самосвали, бетоновози, бордови камиони, подемна, земекопна уплътняваща механизация.

Телефон: 088 7557716

Адрес: Русе, Липник 5