Бензиностанции в Пазарджик

Телефон: 034 443 358

Адрес: Пазарджик, Синитевска

Телефон: 034 443 404

Адрес: Пазарджик, Струма 49

Телефон: 088 8355120

Адрес: Пазарджик, Младост ул. Златица 3

Телефон: 0336 68171

Адрес: Първомай, Дебър ул.Цариградска 15