Банкомати в Струмяни

Адрес: Струмяни, пл.7-ми април, сграда на Общинска администрация