Банкомати в Мокрен

Адрес: Мокрен, Полеви Учебен Полигон Ново село