Банкомати в Казанлък

Адрес: Казанлък, бул.Ал.Батенберг между 115/117-м-н за хранител.стоки

Адрес: Казанлък, кв.Васил Левски, бл. 5, магазин за хранителни стоки

Адрес: Казанлък, бул.23 Шипченски пехотен полк 31

Адрес: Казанлък, бул.23-ти Пехотен Шипченски Полк 110