Банкомати в Ботевград

Адрес: Ботевград, Индустриална зона Микроелектроника, Инкотекс Системс ЕООД

Адрес: Ботевград, Индустриална зона Микроелектроника, Епик-електроник Асембли ЕООД