Аптеки в Шумен

Телефон: 054 802 886

Адрес: Шумен, В.Априлов 72 вх. 1

Телефон: 02/9890330

Адрес: Шумен, Гурко 13

Телефон: 054 862 909

Адрес: Шумен, Ришки проход 20

Телефон: 054 833 311

Адрес: Шумен, Дедеагач 7

Телефон: 054 826870

Адрес: Шумен, Гривица ул. Ген. Скобелев 7

Телефон: 054 823 004

Адрес: Шумен, Освобождение 9

Телефон: 054 802 716

Адрес: Шумен, Цар Асен 8

Телефон: 054 828 178

Адрес: Шумен, Велики Преслав 109

Телефон: 054 800 311

Адрес: Шумен, Велики Преслав 44

Телефон: 054 800 622

Адрес: Шумен, Възраждане 1, стара поликлиника