Агрохимически препарати - търговия в България

АГРОНОМ

Провадия, Свети Свети Кирил и Методий 39

Фирма Агроном ЕООД, гр. Провадия, е специализирана в търговия с : препарати за РЗ, торове, семена, агроконсултации ; Фуражи, фуражни смески, семена, изкуствени торовe.

Телефон: 058 600349

Адрес: Добрич, ул. Христо Смирненски 6 ет. 3

Телефон: 082 872375

Адрес: Русе, Цариград 4 бл. Мургаш вх. Б

Телефон: 087 8821164

Адрес: Ловеч, Тодор Каблешков 1

Телефон: 0431 62565

Адрес: Казанлък, Сливница 23

Телефон: 054 800 398

Адрес: Шумен, Цар Освободител 122

Телефон: 092 623542

Адрес: Враца, Г. С. Раковски 41

Телефон: 052 607548

Адрес: Варна, Хр.Смирненски 18

Телефон: 02 962 54 26

Адрес: София, Лозенец ул. Любата 4-6 ет. 2