Агрохимически препарати - търговия в България

АГРОНОМ

Провадия, Свети Свети Кирил и Методий 39

Фирма Агроном ЕООД, гр. Провадия, е специализирана в търговия с : препарати за РЗ, торове, семена, агроконсултации ; Фуражи, фуражни смески, семена, изкуствени торовe.

Телефон: 02 9713740

Адрес: София, Шипченски проход 79

Телефон: 058 600349

Адрес: Добрич, ул. Христо Смирненски 6 ет. 3

Телефон: 096 300465

Адрес: Монтана, Младост бл. 24 вх. Б

Телефон: 032 643648

Адрес: Пловдив, Антон Страшимиров 11

Телефон: 056 846352

Адрес: Бургас, Мария Луиза 5 ет. 4

Телефон: 092 623542

Адрес: Враца, Г. С. Раковски 41

Телефон: 064 800691

Адрес: Плевен, Васил Левски 192 ап. 208

Телефон: 054 830 675

Адрес: Шумен, Съединение 18 вх. Г ет. 1