Вторични суровини в СОФИЯ

УНИТРЕЙД БГ

УНИТРЕЙД БГ 029933780

телефон: 029272227; 029932061

Божурище, Индустриална зона

Вторични суровини, Рециклиране, Опазване на околната среда

УНИТРЕЙД-БГ ООД е водеща компания в сферата на разделното събиране на отпадъци, тяхното съхранение, третиране и транспортиране.

ТЕОПАСТ

телефон: 0887 799 837

адрес: София, ул. Христо Станишев

Вторични суровини

МЕТАЛВЕСТ

телефон: 0888 540 678

адрес: София, ул. Резбарска 7

Вторични суровини

СПЛАВКОМЕРС

телефон: 024911252

адрес: СОФИЯ, Владимир Вазов 40

Вторични суровини

АГТ

телефон: 029943103

адрес: СОФИЯ, Постоянство 10

Вторични суровини

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ

телефон: 024911252

адрес: СОФИЯ, ул. Владимир Вазов 40

Вторични суровини

ПРИС 1 - САШКА ЧУШЕВА

телефон: 0887 799 200

адрес: СОФИЯ, ул.Университетска 1

Вторични суровини

ТЕОМАР-МАЮШКА ЙОРДАНОВА

телефон: 029277101

адрес: София, Джавахарлар Неру, Силвър център

Вторични суровини

ЕВРО МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТ

телефон: 029732211

адрес: СОФИЯ, Цариградско шосе 47

Вторични суровини

ХАРТ - 07

телефон: 029329007

адрес: СОФИЯ, Витоша 49

Вторични суровини

РОВОТЕЛ СТИЙЛ

телефон: 029712215

адрес: София, Шипченски проход 65

Вторични суровини

ЕКОРИСАЙКЪЛ

телефон: 024341728

адрес: София, ул. Банско шосе 13

Вторични суровини

ХЕФТИ МЕТАЛС

телефон: 024415057

адрес: София, ул. Маринковица 2Б

Вторични суровини

ГЕОРГ МЕТАЛ

телефон: 0897 989 527

адрес: СОФИЯ, Одрин 84

Вторични суровини

МОСТ ТРЕЙД

телефон: 029291753

адрес: СОФИЯ, ул. Траян Танев 78

Вторични суровини

СКРАПРЕЦИКЛИНГ

телефон: 029265926

адрес: СОФИЯ, Любляна 8

Вторични суровини