Pharmacies in Bulgaria

Address: Sofia, Gevgeliyski ul. Machukovo 1

Phone number: 02 9807849

Address: Sofia, Vrabcha 14

Phone number: 042 634025

Address: Stara Zagora, Gen. Stoletov 69

Phone number: 02 9633865

Address: Sofia, ul.Krum Popov 54

Phone number: 03142 2724

Address: Brestovitsa, Sofroniy Vrachanski 1

Phone number: 02 8266511

Address: Sofia, Korenyak 17

Phone number: 068 623684

Address: Lovech, D-r S.Saev 23

Phone number: 0373 84091

Address: Harmanli, Balgariya 8

Phone number: 02 9713532

Address: Sofia, Sitnyakovo, bazar

Phone number: 032 664800

Address: Plovdiv, Opalchenska 19