HOSPIS SV. EKATERINA

Sv.Ekaterina Hospice provides 24-hour care for the elderly and ill people. Post hospitalization.http://www.hospis.eu/

Reviews

Write review about HOSPIS SV. EKATERINA (10)

Ask your current clients to write a review about you if you want to acquire new clients for HOSPIS SV. EKATERINA! According the last Global online research done by Nielsen of over 25 000 users in more than 50 countries, 70 percent of the users trust recommendations published in internet and make their decision about buying products and services based on this.

Елиза Йорданова 27 Jun 2015 19:14

Коментар

Баща ми беше в хоспис "СВ Екатерина" след инсулт. Грижите бяха на ниво. Както и храната. Давам висока оценка.

отговор на МАРИАНА СТАНОЕВА

Радва ме се че сме били от полза.Надява ме се това да продъжи и в бъдеще.

Димо Вълков 05 May 2015 19:10

отговор на МАРИАНА СТАНОЕВА

Благодарим за положителният коментар.

Мнение за хосписа

Моят баща беше е хоспис "св. Екатерина" преди една година, след изкаран инсулт. Доволна съм от григите там.

Димо Вълков 28 Apr 2015 14:57

отговор на ИНА ПЕТРОВА

Уважаема г-жо Петрова, благодарим за високата оценка и се радваме, че сме оставили добро впечатление.

Димо Вълков 28 Apr 2015 14:55

отговор на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ

Уважаеми г-н Василев, благодарим Ви за Вашият коментар. В нашите пакети наистина се включва санитарното обслужване и храненето, но също така и медицински грижи в базата има денонощно медицинско лице, както и доктор през повечето време.

Ина Петрова 27 Apr 2015 19:18

отзив

Баща ми беше в хоспис света Екатерина. Доволни сме от грижите за него както и от санитарните така и от медицинските. Благодаря на екипа!

Write review
Please select "I'm not a robot" check.