Lawyers in Kozloduy

ADVOKATSKA KANTORA EMILIYA KARAMFILOVA

Kozloduy, Vasil Kolarov 1, adm. sgrada Narkop, et.2, lyavo

Phone number: 094 606373

Address: Vidin, TSar Simeon Veliki 1

Phone number: 094 600007

Address: Vidin, Bdin 24

Phone number: 094 606174

Address: Vidin, Targovska 2

Phone number: 094 606362

Address: Vidin, Gradinska 19

Phone number: 094 606414

Address: Vidin, Knyaz Boris I 1

Phone number: 094 606250

Address: Vidin, Bdin 1

Phone number: 094 606270

Address: Vidin, Targovska 1

Phone number: 094 601689

Address: Vidin, Vazrazhdane bl. 2 ent. A

Phone number: 094 600708

Address: Vidin, Targovska 2