Lawyers in Kozloduy

ADVOKATSKA KANTORA EMILIYA KARAMFILOVA

Kozloduy, Vasil Kolarov 1, adm. sgrada Narkop, et.2, lyavo

Phone number: 094 606362

Address: Vidin, Gradinska 19

Phone number: 094 606211

Address: Vidin, Bdintsi 1

Phone number: 094 607077

Address: Vidin, Bdin 4

Phone number: 094 606414

Address: Vidin, Knyaz Boris I 1

Phone number: 094 600007

Address: Vidin, Bdin 24

Phone number: 094 606393

Address: Vidin, Knyaz Al.Dondukov 6

Phone number: 088 8962914

Address: Vidin, ul. TSar Aleksandar II 3 bl. 1, ofis 3

Phone number: 094 606373

Address: Vidin, TSar Simeon Veliki 1

Phone number: 094 601689

Address: Vidin, Vazrazhdane bl. 2 ent. A