Lawyers in Kozloduy

ADVOKATSKA KANTORA EMILIYA KARAMFILOVA

Kozloduy, Vasil Kolarov 1, adm. sgrada Narkop, et.2, lyavo

Phone number: 094 606270

Address: Vidin, Targovska 1

Phone number: 094 606353

Address: Vidin, 6 septemvri 17

Phone number: 094 607077

Address: Vidin, Bdin 4

Phone number: 094 606470

Address: Vidin, Akad.St.Mladenov 5

Phone number: 094 600007

Address: Vidin, Bdin 24

Phone number: 094 606373

Address: Vidin, TSar Simeon Veliki 1

Phone number: 094 600250

Address: Vidin, D.Marinov 6

Phone number: 088 8962914

Address: Vidin, ul. TSar Aleksandar II 3 bl. 1, ofis 3

Phone number: 094 606414

Address: Vidin, Knyaz Boris I 1