Fruit and Vegetable Shops in Pazardzhik

Phone number: 034 441 584

Address: Pazardzhik, K.Velichkov 44

Phone number: 089 6755350

Address: Pazardzhik, Tundzha 9