Community Centres in Yablanitsa

Phone number: 06991 2274

Address: Yablanitsa, Vazrazhdane 49