Community Centres in Strazhitsa

Phone number: 06161 2085

Address: Strazhitsa, ul. Sava TSonev 2