Community Centres in Ihtiman

Phone number: 0724 83034

Address: Ihtiman, TSar Osvoboditel 96