Car Cosmetics, Paints and Varnishes in Haskovo

Phone number: 038 631685

Address: Haskovo, TSar Osvoboditel 7

Phone number: 088 8333818

Address: Haskovo, Dragoman 116