Електрически машини и съоръжения в София

ВЕНИ И КО

София, ул. Кутловица 51-53

Проектиране, производство и реализация на вътрешния и външния пазар на следните видове изделия и машини: Ръчно водими електрокари–високо и ниско повдигащи; Високоповдигачи за европалети с различни товароносимости и височини на подем; Товарни колички

Телефон: 02 8368578

Адрес: София, Априлско въстание 2

Телефон: 02 971 23 57

Адрес: София, Слатинска 96 ап. 5

Телефон: 02 9715291

Адрес: София, Александър фон Хумболт 20А

Телефон: 02 9890380

Адрес: София, ул. Юрий Венелин 18 ап. 2

Телефон: 0888 467444

Адрес: София, Филиповци ул. Люлин 5

Телефон: 02 955 52 55

Адрес: София, Овча Купел ул. Полски Венец 9