Електрически машини и съоръжения в София

ВЕНИ И КО

София, ул. Кутловица 51-53

Проектиране, производство и реализация на вътрешния и външния пазар на следните видове изделия и машини. Ръчно водими електрокари-високо и ниско повдигащи. Високоповдигачи за европалети с различни товароносимости и височини на подем. Товарни колички

Телефон: 02 920 03 11

Адрес: София, Сливница бл. 173 вх. Б

Телефон: 088 8977043

Адрес: София, Свобода бул. Рожен 2Б

Телефон: 02 422 41 52

Адрес: София, ул. Шейново 7 ет. 2

Телефон: 02 9715291

Адрес: София, Александър фон Хумболт 20А

Телефон: 0888 467444

Адрес: София, Филиповци ул. Люлин 5

Телефон: 359 888 989 446

Адрес: София, Цариградско шосе,7 км

Телефон: 0878 502 942

Адрес: София, Люлин бл. 118 вх. В ап. 65