Електрически машини и съоръжения в София

ВЕНИ И КО

София, ул. Кутловица 51-53

Проектиране, производство и реализация на вътрешния и външния пазар на следните видове изделия и машини. Ръчно водими електрокари-високо и ниско повдигащи. Високоповдигачи за европалети с различни товароносимости и височини на подем. Товарни колички

Телефон: 02 9715291

Адрес: София, Александър фон Хумболт 20А

Телефон: 02 9585901

Адрес: София, Гоце Делчев бл. 47Е ап. 2

Телефон: 02 920 03 11

Адрес: София, Сливница бл. 173 вх. Б

Телефон: 359 888 989 446

Адрес: София, Цариградско шосе,7 км

Телефон: 02 946 04 60

Адрес: София, ул. Тракия 2

Телефон: 02 9634027

Адрес: София, Червена стена 1 вх. А ет. 1