Нашите колеги по света

Ню Юръп Дайректърис България ЕООД е член на SIINDA, Асоциацията на фирмите, опериращи в информационния сектор. Всички нейни членове са длъжни да спазват правилата на Асоциацията, да работят законно и в рамките на информационната индустрия, да поддържат и насърчават принципите на лоялна конкуренция, да се противопоставят на всички форми на нечестни бизнес практики, както и да се ангажират с мерки за саморегулиране. По този начин членовете на SIINDA предоставят на потребителите и фирмите най-високо качество на обслужване.

SIINDA има около 125 члена от страни по целия свят. Това включва компании, базирани в 27-те страни членки на ЕС и други европейски страни, както и няколко национални асоциации на фирми, издаващи справочници. Членовете варират от издатели, доставчици на съдържание, продавачи и консултанти, всички свързани с информационната индустрия.