База данни

Golden Pages предлага проверена и надеждна информация за над 120 000 адреси и телефони на фирми в България. Фирмите са разпределени по отрасли и класификации. По предварително зададени критерии (територия, вид бизнес и т.н.) можем да ви предоставим селектирана база данни в екселски таблици.

Цената варира в зависимост от броя на закупените записи.