ГЕЛАК

ГЕЛАК ООД е специализирана в сферата на строителството, изграждането на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура - водопроводи и канали, ремонтна и аварийна ВиК дейност. Разполага с екип от високо квалифицирани и компетентни специалисти.

Гелак ООД е фирма, специализирана в сферата на строителството и най-вече в изграждането на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура.

Добрата репутация на коректен партньор, която Гелак ООД си изгради, както ресурсната и кадрова обезпеченост го определят като предпочитан изпълнител на улични и площадкови водопроводи и канали от много инвеститори, изпълняващи големи строителни обекти на територията на София и околностите.

Фирмата извършва всички видове строително монтажни работи, както по изпълнение на тръбопроводите и съоръженията, така и по възстановяване или полагане на нови улични настилки.

Дружеството извършва инженерингови услуги на обекти с разнороден характер:

• Строителство на обекти от техническата инфраструктура, в т.ч.:
- Преносни и разпределителни (улични) водопроводи, канали и съоръжения към тях; присъединителни проводи към сградни инсталации (сградни отклонения); площадкови мрежи
- Обекти от транспортната инфраструктура
• Ремонт на проводи и съоръжения от техническата инфраструктура
• Проучване и проектиране на обекти от техническата инфрастурктура
• Строителство на сгради

Сградостроителната дейност на фирмата до 2007 г беше насочена предимно в изграждане на обекти от собствената материално техническа база, след това започна да работи по поръчки от външни възложители.

Гелак ООД има възможности и осъществява пълен инженеринг на строителни обекти.

Гелак ООД разполага с екип от висококвалифицирани и компетентни специалисти, с необходимите познания, правоспособност и опит в управленческите и организационните дейности, проектирането и строителството. Определени са отговорните функции и служители за наблюдение и контрол на системата за управление на качеството, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пр.

Нашият екип има опит в изграждане на тръбопроводи от различни материали – стомана, дуктиленов чугун, полиетилен висока плътност, полипропилен, бетон, стъклопласти и др. при използването на класически и съвременни технологии на изпълнение.

В Гелак са разработени програми за поддържане и повишаване квалификацията на работниците и служителите.
 

 

Мнения

Напиши мнение за ГЕЛАК (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ГЕЛАК! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Йордан Анчев 13 Jul 2015 20:52

Много сериозна фирма е това. Изграждали са водопровод и канализация на един наш обект и сме останали с много добри впечатления. Много са съвестни и добре подготвени. Живот и здраве ще работим с тях и за в бъдеще.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.