Hotels in Gotse Delchev

HOTEL VALENTINO

Gotse Delchev, St.Petraliyski 44

ORBEL

Gotse Delchev, Gotse Delchev 73

Complex Baroto

Gotse Delchev, 3 km v posoka Dospat

HOTEL NEVROKOP

Gotse Delchev, 1 Mihail Antonov str.

Phone number: 0751 60694

Address: Gotse Delchev, ul. Nikola Vaptsarov 7

Phone number: 0751 21408, 088 8791755, 089 4462656

Address: Gotse Delchev, ul. Hr.Botev 25