Сертификационни и регистрационни услуги

Ако искате да основете или разширите компанията си, със сигурност ще се сблъскате с голямо количество бюрократични изисквания. Съществуват фирми, които могат да са ви от полза в това отношение.

Фирмите, предлагащи сертификационни и регистрационни услуги, се занимават с административни дейности като регистрация и узаконяване, издаване на разрешителни, удостоверения и сертификати.