Издателства в България

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА - СОФИЯ

Телефон: 029230498

София, ул. Георги Софийски 1

Мисия библиотечно и информационно осигуряване на учебния и изследователския процес. Дейности комплектоване, аналитична обработка, предоставяне на литература, тематични справки, обучение на потребители, издателска дейност, онагледяване на обучение.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

Телефон: 044625397; 044624345

Сливен, ул. Никола Карев 1

РБ Сава Доброплодни е основен библиотечен, културен и научно-информационен център на територията на Сливенски регион. Притежава многоотраслов фонд, наброяващ над 350 000 библиотечни единици. Организатор на Национален фестивал на детската книга.

ГОЛДЪН МЕДИЯ

София, бул. Васил Левски 114

Golden Pages е онлайн класифициран бизнес справочник, който предлага най-пълната, достоверна и актуална информация за фирми в цялата страна. Golden Pages е най-разбираемият, достоверен, достъпен и ценен източник на бизнес информация в България.

Телефон: 032 642102

Адрес: Пловдив, ул. Атанас Каменаров 11

Телефон: 052 610 307

Адрес: Варна, Любен Каравелов 77

Телефон: 02 987-39-34

Адрес: София, Ив.Вазов 12

Телефон: 032 600930

Адрес: Пловдив, Родопи 62

Телефон: 02 9833826

Адрес: София, ул. Стара планина 3

Телефон: 02 9863648

Адрес: София, Христо Белчев 21

Телефон: 0878 401866

Адрес: Гоце Делчев, В.ЛЕВСКИ 1 вх. А