Пазари и базари в България

Телефон: 0746 30534

Адрес: Сандански, ул. Пазара

Телефон: 02 962 39 51

Адрес: София, Студентски град бл. 5

Телефон: 046 663287

Адрес: Ямбол, Търговска 55

Телефон: 02 8683144

Адрес: София, Студентски град

Телефон: 032 623 504

Адрес: Пловдив, Ангел Кънчев 3

Телефон: 0336 3052

Адрес: Първомай, Хр.Ботев

Телефон: 02 983 21 84

Адрес: София, Сливница 168А

Телефон: 073 887508

Адрес: Благоевград, ул. Чакалица 6

Телефон: 0953 88113

Адрес: Берковица, Николаевска 5