Технически лаборатории в България

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Телефон: 042602377

Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД е българска компания, която извършва услуги в областта на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследване.

ЕЛПРОМ ИЛЕП

Телефон: 0888652534; 0887252503

София, бул. Черни връх 43

Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция ИЛЕП към Елпром-ИЛЕП ООД извършва за своите клиенти услугата изпитване и свързаните с нея дейности за целите на оценяване на съответствието, сертификация и декларация за съответствие.

Телефон: 0618 21984

Адрес: Горна Оряховица, Младост 2

Телефон: 088 7389202

Адрес: София, Младост 3 бл. 309

Телефон: 056 898065

Адрес: Бургас, Индустриална зона 3, ИНН, стая 236

Телефон: 02 9797119

Адрес: София, Академик Георги Бончев бл. 24

Телефон: 062 519190

Адрес: Велико Търново, Вихрен 3