ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Център за изпитване и европейска сертификация ЦИЕС ЕООД е българска компания, която извършва услуги в областта на изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследване.

Портфолиото на дейността ни се състои от девет основни направления:

 • Оценяване съответствието на строителни продукти;
 • Изпитвания на строителни продукти;
 • Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения;
 • Изпитвания на машини, електрически съоръжения и устройства;
 • Сертификация на системи за управление;
 • Енергийна ефективност – обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи;
 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
 • Орган за контрол от вида А;
 • Бизнес школа и Център за професионално обучение.

ЦИЕС ЕООД е нотифициран орган пред Европейската комисия с идентификационен номер NB 1871. Обхватът ни на нотификация включва:

 • Регламент (ЕС) 305/2011 – Строителни продукти
 • Директива 2006/42/ЕС – Машини
 • Директива 2000/14/ЕС – Машини и съоръжения, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях
 • Директива 2014/30/ЕС – Електромагнитна съвместимост

По отношение на Директива 2006/95/ЕС – Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, извършваме изпитвания и сертификация в доброволна област.
ЦИЕС е орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от ИА „БСА“ по следните междунардни стандарти: ISO 9001; ISO 14001 и BS OHSAS 18001/ISO 45001.

Разполагаме със собствени изпитвателни лаборатории:
1. Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства, акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА „БСА”
2. Лаборатория за изпитване на строителни продукти, акредитирана в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА „БСА” да извършва:
- механични, физични и химични изпитвания
- реакция на огън

 ЦИЕС ЕООД извършва още:
Обследване за енергийна ефективност на промишлени ситеми и сертифициране на сгради
Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Орган за контрол от вид А
   - Контрол и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V и на физическите параметри на работна и битова среда;
   - Контрол на детски площадки и съоръжения за игра.
Лицензиран Център за професионално обучение и Бизнес школа. Организират обучения и семинари, в сферата на своята компетентност.

Гарантираме на нашите клиенти:
- Постоянно качество на извършваните услуги
- Професионален и индивидуален подход към всеки клиент
- Безпристрастност и прозрачност при процедурите по оценяване съответствието на всички видове технически продукти

Членуваме в 25 технически комитета по стандартизация, форума на нотифицираните органи и редица асоциации. Това ни помага да следим последните новости в областта и да участваме при формиране на практиките по отношение на хармонизираните европейски стандарти.

Мнения

Напиши мнение за ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.