Лабораторно оборудване и консумативи в България

ЕЛТА 90 М

Телефон: 029313720; 029832211

София, ул. Враня 82-86

Елта 90 М - проектиране и оборудване на медицински лаборатории, въвеждане в експлоатация, съгласно приетите стандарти на Европейския съюз. Фирмата предлага известни марки висококачествена апаратура, лабораторни реактиви, химикали и диагностикуми.

СОФИЙСКА ВОДА

Телефон: 028122430

София, жк. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 2А

Софийска вода АД предлага - доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери. Монтаж на водомери с дистанционно отчитане. Тестване на водомери. Трасиране и откриване на течове. Канализационни услуги. Анализи на проби от питейни и отпадъчни води

ПЕТЪР КОСЕВ

Телефон: 029276690; 0886477185

София, жк. Люлин, бл. 031, вх. А, ет. 4, ап. 9

Петър Косев ЕТ - производство и търговия на едро и дребно с химически чисти реактиви, технически химикали, лабораторна стъклария, оборудване и апаратура с осигурен сервиз и доставка, директен внос на двуантимонов триокис-Sb2O3 с приложими сертификати

Т.Е.А.М.

Телефон: 029516883; 029549235

София, бул. Тотлебен 71-73, ет. 7

Оторизиран дистрибутор и сервизен център за аналитична апаратура за хроматография, масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, AFM, SEM, наноиндентери, доказателствена и криминалистична техника, консумативи, общо лабораторно оборудване и др.

МАРВИН

Димитровград, Химкомбинатска 5

Фирмата се занимава с търговия на лабораторна стъклария и пластмаса и химични реактиви.

Телефон: 032 623223

Адрес: Пловдив, Райко Даскалов 68 ет. 4 ап. 4

Телефон: 02 9515971

Адрес: София, ул. Св. Иван Рилски 42 ет. 1 ап. 1

Телефон: 088 5645409

Адрес: Разград, ул. Трапезица 8Б