Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 088 8445869

Адрес: Русе, Александровска 6 ет. 2

Телефон: 088 6866609

Адрес: Пловдив, Васил Априлов 80 ет. 1

Телефон: 089 8508195

Адрес: Бургас, до СОУ Иван Вазов ул. Васил Левски 34

Телефон: 089 948 74 00

Адрес: Пловдив, ул. Лерин 165