Психология, психоанализа и психотерапия в България

ТРЕЙНИНГ ЛАБ

Стара Загора, ул. К. Ганчев 27 бл. 1

Трейнинг Лаб ЕООД - Детска психотерапия, Терапия за деца със СОП, Поведенческа терапия за деца с РАС, Юношеска психотерапия, Логопедична рехабилитация, Позитивна психотерапия за възрастни, Коучинг, Психотренинг.

Телефон: 089 8223318

Адрес: София, Младост 2 бл. 262 вх. 3 ет. 2 ап. 4

Телефон: 089 8614240

Адрес: Варна, ул. Александър Дякович 45А вх. А ет. 1 ап. 12