Експертна дейност и оценки в Шумен

СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ

Телефон: 0888282261; 0888674228

Шумен, бул. Славянски 24, ет. 3

Служба по трудова медицина. Акредитирана лаборатория за измервания по електробезопасност и измерване на факторите на работната среда. Вътрешни одити по OHSAS 1801. Изготвяне на системи за самоконтрол и НАССР. Изготвяне на противопожарни досиета.

Телефон: 052630481,0888370626

Адрес: Варна, бул. Сливница 93, ет. 1, ап. 22

Телефон: 054 800728

Адрес: Шумен, Охрид 13