Зъботехници и зъботехнически лаборатории

Зъботехниците проектират и изработват различни зъбни конструкции, които функционално и естетично заместват естествените зъби.

Зъботехниците работят в зъботехнически лаборатории и използват най-новите материали и инструменти за изработката на цели протези, частични подвижни протези, мостове, корони, фасети, шини и др.

Някои зъботехнически лаборатории са част от големи дентални клиники, други работят самостоятелно.