Медицинско и стоматологично оборудване

Дейността на фирмите за медицинско и стоматологично оборудване  е свързана с внос и продажба на стоматологични и медицински инструменти, консумативи и оборудване.

Предлаганите продукти са основно дентални, свързани със зъботехниката и медицински.

Денталните продукти се използват редовно и ежедневно в практиката на всички стоматолози. Асортиментът включва: диагностични, хирургични и пародонтални инструменти; инструменти за моделаж; шпатули за цимент и стъклени плочки; инструменти за сваляне на коронки и мостове; дезинфектанти; барабани и кутии; обтуровъчни  и отпечатъчни материали; анестетици и игли; анестезиращи материали и др.

В зъботехническите лаборатории и кабинети се използват консумативи като восъци, гипс, метал за леене и дребни консумативи : борери, фрези, гуми, полирни дискове и четки, филцове и сепаратори.

Продуктите, предлагани от фирмите за медицинско и стоматологично  оборудване, които са насочени конкретно към медицината са хирургични инструменти, дезинфектанти,  барабани и кутии за стерилизация, лични предпазни средства, памук и памунодържатели,  спирт, перхидрол и др. Широка е употреба и на игли, анестетици, спринцовки и контейнери за режещи инструменти.

Повечето  фирми предлагат безплатна поддръжка и следпродажбен сервиз, както и доставка на стоки по кабинетите и монтаж на място на апаратура.