Митници

За всякаква информация , относно митниците справка може да се направи на официалния сайт на АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ: http://www.customs.bg/bg/page/15

 

 

Митниците и митническите представителства са централизирани административни структури към министъра на финансите. Митниците се ръководят от началници, които отговарят пряко за дейността на съответните митнически учреждения.

Организацията и дейността на териториалните митнически учреждения (митници) се определя с правилници, приети от министъра на финансите, предложени от директора на агенцията.

 

Митническите предствителства се занимават  митнически услуги, попълване на митнически документи, консултации, спедиция, както и с попълване на интрастат-декларации. Информация за интрастат формуляри и декларации вижте тук: http://www.nap.bg/page?id=120

 

 

Както повечето институции, за удобство на потребителите, така и Митниците съществуват и в on line  вариант. За да посетите електронната  митницата, моля кликнете тук:

http://www.customs.bg/bg/page/51