Митнически агенти и услуги

Лицензираните  митнически агенции извършват следните услуги: 

  • Консултации по външно-търговския режим на Р България
  • Митническо представителство пред всички митнически учреждения в Столицата
  • Електронно подаване на износ, транзит и внос
  • Авиоспедиция и склад под митнически контрол
  • Експресно освобождаване и доставка на пратки по внос
  • Обработване на всички видове митнически документи
  • Консултации за най-изгодното тарифиране на стоките
  • Консултации по вносно-износния режим на Р България.

Полезни връзки:

АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ www.customs.bg

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ http://www.customs.bg/bg/page/25

СМЕТКИ НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ http://customs.bg/bg/page/264

КОНСУЛТАЦИОНЕНЕ МОДУЛ ТАРИК http://www.customs.bg:55080/tariccm/tariccm/main_BG