Корабно агентиране, снабдяване и фрахтовка

Компаниите, занимаващи се с корабно агентиране, снабдяване и фрахтовка предлагат всички възможни видове услуги, свързани с пребиваването на корабите и техният екипаж в акваторията на пристанища в България, като:
- Осигуряване на кейово място, пилотаж и буксировка;
- Снабдяване на кораба с провизии и горива;
- Подготвяне на необходимата документация;
- Организиране и извършване смени на екипажа;
- Ежедневно взаимодействие с корабния състав и пристанищните власти.

 

Фирмите от бранша разполагат най-често с  офиси близо до най-големите ни пристанища, а именно- Бургас, Варна и Русе.

 

Наред с корабното агентиране повечето фирми предлагат и митническо агентиране. То е неразделна част от дейността им и включва цялостно митническо обслужване, което може да осигури набавянето на всички видове сертификати, лицензи, разрешителни и др., тяхното попълване , завеждането им  в съответното митническо учреждение и съхранение на документите, осъществява физическия контрол заедно с митническите служители, Извършват се  всички дейности по упражняването и закриването на икономически режими.