Корабно агентиране, снабдяване и фрахтовка в Сомовит