Софтуер

За разлика от хардуера, или тялото на компютъра, софтуерът не може да се пипне, но без него нито един компютър няма да работи.

Софтуерните програми са много видове – антивирусни, операционни системи, приложни системи като програмите за обработка на текст и за разглеждане на изображения, уеб страници, програми за комуникация, видео игри. Доставчиците на лицензиран софтуер осигуряват легални програмни продукти от Microsoft, Adobe, Corel, Autodesk и др.