СРЕГИ

Строителна фирма Среги вече 26 години професионално и качествено изгражда административни, жилищни и промишлени сгради. Обезпечени сме със собствена механизация и производствено-техническа база. Изпълняваме строително-монтажни работи в срок.

Фирма Среги ООД  е с 26 годишен опит в строителството.Основните дейности на фирмата са насочени в строителния бранш. Изграждаме търговски, административни, промишлени, обществени, хотелски сгради, обекти, съоръжения и жилища в страната, но основно работим  в Бургаска област.
Извършваните строително-монтажни работи от фирма Среги са в пълно съответствие с нормативните изисквания. Постоянен е стремежа ни към непрекъснато повишаване на техническото обновяване и осигуряване на необходимите ресурси, за да бъдат задоволени изискванията на нашите клиенти. Предоставените от нас строително-монтажни работи и услуги са съобразени с политиката за енергийна ефективност и действията по опазване на околната среда.

Фирма Среги ООД разполага със собствена производствено-техническа база в гр. Бургас. Притежаваме налична и разнообразна тежка и лека строителна механизация. Можем  да изпълним  разнообразни строително-монтажни работи качествено и в срок, защото екипа от висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски кадри е с голям опит и натрупани умения.
Реализирани от нас проекти:

Комплекс “Камелот”

Комплекс “Месембрия Форт Клуб”

Комплекс “Престиж Форт Клуб”

Магазин “Домко”

Магазин “Джъмбо”

Бургаски Свободен Университет

Бизнес център “Кондонско”

Бургас Плаза

Жилищна сграда “Изгрев” – Бургас

Жилищна сграда “Изгрев 2″

Комплекс “Редута” – София

Фирмата има сертифицирана Интергирана система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Среги ООД е член на Камарата на строителите в България.

Контакти: 
Бургас, бул. Стефан Стамболов 96, ет. 2
телефони: 056 83 42 22; 056 82 72 89

Мнения

Напиши мнение за СРЕГИ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СРЕГИ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.