Логистика

Логистиката представлява цялостната система за пренос, управление и складиране на стоки и товари. Тези складови и транспортни услуги са персонализирани да отговарят на всички изисквания на клиента за пренасяне на товара.

Логистичните фирми предлагат различни форми на превоз: контейнерни, автомобилни, въздушни или морски превози; както и различни форми на складиране, съгласувани с нуждите на клиента.

Някои логистични фирми са специализирани в определени стоки като складово оборудване, лекарства или продукти от хранително-вкусовата промишленост.