Кадастър

Кадастърът е общественият регистър на поземлената собственост в страната. С негова помощ научавате точните граници и площ на дядовата си къща и дали гората, в която се разхождате, когато сте извън града, не е притежание на някой късметлия.

Фирмите за недвижими имоти по правило извършват услуги, свързани с регистрация и проверка на кадастралните планове. Друга група компании се занимават с изработката на кадастрални карти и планове.

Полезни връзки:
За справки в информационната система на кадастъра и имотния регистър посетете страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър