Детски ясли в Лясковец

Телефон: 0619 22122

Адрес: Лясковец, Д-р И.Касабов 9А