Classes, Courses and Lessons in Haskovo

Phone number: 038 662020

Address: Haskovo, P. R. Slaveykov 10 fl. 2

Phone number: 088 7160486

Address: Haskovo, Orfey, benzinostantsiya SHEL fl. 2