Стопански и търговски камари

Първата стопанска и търговска камара датира още от 1599 г. Обединяването на фирми в подобни организации цели стабилност и развитие за техния бизнеса.

Всички участващи в камарата компании са действащи членове и избират управителен съвет, който обсъжда и определя политиката на управление.

Една камара може да обединява както търговци от един или няколко свързани бранша, така и компании от един и същи регион. Някои камари са национални, други са обединения на търговци от две или повече държави.