ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ

Тюф Рейнланд България ЕООД се занимава с одитиране, контрол на системи за управление, сертифициране на предприятия, производствени процеси, специализиран персонал, изделия и услуги, в съответствие с международните стандарти.

TUV Rheinland Group е основана през 1872 г. с централа в Кьолн. Към момента в нея работят 19 хиляди души в 500 поделения в 69 страни. Компанията е водещ световен доставчик на технически услуги, с годишни приходи от € 1,7 милиарда.

Работата на TUV Rheinland Group е насочена към задоволяване на нуждите както на хората, така и на околната среда в дългосрочен план. В условията на постоянно променящите се пазари, основната ни цел е качественото обслужване на клиентите, постигането на успехи и непрекъснатото повишаване на нашия принос в интерес на нашите клиенти, партньори и служители.

Тюф Рейнланд – България ЕООД е създадена през 1994 г. като член на TUV Rheinland Group. В компанията работят над 40 висококвалифицирани служители в офисите в София, Варна, Стара Загора и Бургас.

За осигуряване на качественото и професионално изпълнение на работата за нашите клиенти, работим и с над 150 външни сътрудници, одитори и експерти. 

Предлагани от нас услуги:

1. Индустриални услуги
• Съоръжения под налягане и Технология на материалите
• Строителство
• Асансьори, Системи за непрекъснат транспорт и Машини
• Енергийна ефективност и опазване на околната среда
• Електротехника и Строителство
• Управление и технически надзор на проекти
• Промишлена безопасност

2. Услуги в помощ на обществото - Нашите експерти инспектират и одитират детските площадки и оборудването за детски площадки в училища, детски градини и обществени места. Ние откриваме възможни дефекти, спомагаме да се отстранят възможните опасности и даваме съвети как правилно да се поддържа оборудването на площадката - от люлката до клатушката.

3. Мобилност
• Периодични технически инспекции
• ЖП транспорт
• Свидетелства за правоуправление на моторни превозни средства
• Авиационна промишленост
• Сервиз и оценка на коли
• Мореплаване
• Инженеринг/Одобрение на типа
• Интелигентни транспортни системи

 4. Системи
• Сертифициране на системи за управление
• Certipedia, Web услуги, Управление на риска за търговската маркa
• ИТ и сигурност на комуникационните системи
• Персонализирани услуги

 5. Обучения
• Професионално обучение
• Учебни центрове
• Бизнес консултации
• Сертификация на човешките ресурси
• Издателска дейност и медии
• Управление на човешките ресурси
• Управление на научно-изследователската дейност и иновациите

Получени признания и лицензи:
• Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за сертификация на системи за управление, съгласно ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000
• Федерална република Германия DAkkS - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 27001, ISO 50001, IFS, BRC и др.
• SAAS /Social Accountability Accreditation Services/ за сертификация на системи за управление на социалната отговорност, съгласно стандарта SA 8000.
• ИА БСА за сертификация на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения и персонал по изпитване без разрушаване
• ИА БСА за извършване на изпитвания чрез безразрушаващи методи за контрол като Орган за контрол от вида А
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството за оценяване на съответствието на строителни продукти като Лице за оценка на съответствието на строителни продукти
• Лицензия от ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
• Лиценз от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване на енергийната ефективност на промишлени системи
• Лиценз от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради

Сертификати на системите ни за управление:
• Системи за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001;
• Системи за управление на околната среда, съгласно стандарт EN ISO 14001;
• Системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт BS OHSAS 18001;
• Системи за управление на безопасността на хранителни продукти, съгласно стандарти EN ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC; GMP; GMP+
• Системи за управление на енергията, съгласно стандарт EN ISO 50001;
• Системи за управление на информационната сигурност, съгласно стандарт ISO/IEC 27001;
• Системи за управление на социалната отговорност, съгласно стандарт SA 8000;
• Провеждане на социални одити, съгласно изискванията на кодексите BSCI, Levi Strauss & Co;
• Сертификация за доставчици на автомобилната промишленост, съгласно ISO/TS 16949;
• SCC (Сертификат за отговорност на доставчика);
• Потвърждаване на съответствието с изискванията на LOTO 1910.147 The control of hazardous energy (Lock Out / Tag Out);

Сертификати на продуктите ни:
• Изпитване и оценяване на съответствието на машини (без тези в Приложение 2) на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините;
• Изпитване и оценяване на съответствието на машини в обхвата на Приложение 2 на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините;
• Изпитване и оценяване на съответствието на играчки в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките;
• Изпитване и оценяване на съответствието на продукти под обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
• Изпитване и оценяване на съответствието на продукти под обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост;
• Изпитване и оценяване на съответствието на съоръжения за детски площадки за игра, съгласно изискванията на серията стандарти БДС EN 1176:2009 и настилки за детски площадки съгласно БДС EN 1177:2009;
• Изпитване и оценяване на съответствието на продукти, съгласно изискванията на БДС EN 303-5:2012;
• Изпитване и оценяване на съответствието на фотоволтаични модули и компоненти за фотоволтаични паркове;
• Технически Дю Дилижънс за фотоволтаични паркове;

Къде да ни намерите:

Централа - гр. София, бул. Драган Цанков № 23A, ет. 6
Контакти: 02 987 92 91
Имейл: office@bg.tuv.com
Сайт: www.tuv.bg

Стара Загора, ул. Екзарх Антим І №28, ет. 2
Контакти: 042 654 457
0884 901 628
Имейл: petia.petrova@bg.tuv.com
Сайт: www.tuv.bg

Варна, ул. София, № 2, ет.1
Контакти: 052 655 954
0884 901 632
Имейл: mariyana.mihaylova@bg.tuv.com
Сайт: www.tuv.bg

 

Мнения

Напиши мнение за ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.