ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Изкупуване на вторични суровини, събиране и обработка. Изкупуване на черни метали, търговия с тях, ламарина, желязо, стружки, цветни метали и сплави, мед, алуминий, месинг, бронз и неръждаема стомана. Демонтиране, разчистване, извозване на отпадъци.

Метал Експрес извършва своята дейност на териотрията на град Варна и Разград. Притежаваме лиценз № 587/05.04.2007 г., за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Фирмата е специализирана в изкупуване на вторични суровини.

Нашата номенклатура включва:

• черни метали
• цветни метали
• медни отпадъци
• цинк
• алуминиеви отпадъци
• оловни отпадъци
• акумулатори
• хартия, пластмаси, полиетилен (найлон), ПВЦ (поливинилхлорид) и полипропилен
• излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
• изведени от употреба моторни превозни средства (МПС)

Разполагаме с добре изградени връзки с фирми и доставчици от цялата страна. Нашата лоялност и конкурентоспособност, както и възможността за бързо реагиране, а също и модерното ни технологично оборудване, са основа за нашите солидни партньорства.

Ние предлагаме на клиентите си решения за демонтаж, товарене, транспортиране и извозване на скрап с различни размери, обем и тегло.

Мнения

Напиши мнение за ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ МЕТАЛ ЕКСПРЕС! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.