ЕСТИМА КМ

Фирма Естима КМ ООД е Нотифициран орган за оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства. Орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност - асансьори, повдигателни съоръжения.

 1. Нотифициран орган за оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Асансьори:

  • EО изследване на типа за асансьори
  • Краен контрол
  • Проверка на единичен продукт
  • Осигуряване качеството на продукта
  • Пълно осигуряване на качеството

Предпазни устройства:

  • ЕО изследване на типа
  • Съответствие с типа чрез случайни проверки
  • Пълно осигуряване на качеството

Дружеството разполага със собствена лаборатория за изпитване на асансьори. Лабораторията извършва изпитвания на асансьори на мястото на монтажа с помощта на собствен транспорт и собствени технически средства.

Изпитванията на предпазните устройства се възлагат на лаборатории - подизпълнители, с които имаме сключени договори и които са одобрени от нас и от ДАМТН.

При нас работи квалифициран персонал с богат опит в областта на проектирането, технологиите, а вече и в оценяване на асансьорите.

Всички членове на персонала са преминали вътрешно фирмено семинарно и практическо обучение по процедурите за оценяване и изпитване и са одобрени от ДАМТН.
Отделни членове на персонала са преминали: курсово обучение по системи на качеството, неколкократно семинарно обучение по основни аспекти на оценяване на съответствието, провеждани у нас от водещи европейски експерти.
 2. Нотифициран орган за оценяване съответствието за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на електрически и електронни съоръжения

3. Орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност:

  • Асансьори
  • Повдигателни съоръжения

Техническият надзор е инспекционна дейност на съоръжения с повишена опасност по Закона за техническите изисквания към продуктите. Осигуряването на тази дейност от лицензиран орган е задължение на ползвателите на съоръжения.

Заплащането на услугите по оценяване се извършва непосредствено преди издаване на сертификата, съгласно предварително предоставен на клиентите ценоразпис. Цените на услугите ни не са променяни от началото на дейността ни - края на 2005 г.

Поддържаме практика да проверяваме на място дали са отстранени констатираните при първата проверка несъответствия, а исканата от клиента декларация, че забележките са отстранени е по-скоро за уверение, че обектът е готов за повторна проверка.

ЕСТИМА КМ има офиси в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

Мнения

Напиши мнение за ЕСТИМА КМ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЕСТИМА КМ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.