ДЕКАРТ

Декарт ООД е бюро за архитектурно проектиране на обществени, административни, жилищни и промишлени сгради. Многогодишен опит във всички фази на проектирането. Предлагаме консултации както за частично, така и цялостно проектиране на вашия обект.

Декарт ООД е бюро за архитектурно проектиране, основано през 1994 година от Енчо Димов и Диана Димова, архитекти – випуск 1973 год. ВИАС – София. През 2007 година към екипа се присъединяват Константин Димов и Чавдара Николова, дипломирани архитекти, получили образованието си във Версай - Франция. Нашите  висококвалифицирани кадри с многогодишен опит, прилагащи иновативни решения и творчески подход, имат за цел до осъществят всеки проект от желанието на клиента до крайния резултат.

Декарт ООД осъществява следните дейности:

•    комплексно проектиране
•    частично проектиране
•    интериорен дизайн
•    реконструкция и преустройства
•    смяна предназначение (статут)
•    изготвяне на ПУП (градоустройствени разработки и планове)
•    консултантски услуги
•    надзор и др.

Стремим се да предложим най-качественото, най-функционалното и най-оригинално решение в целия процес на проектиране от най-малкия архитектурен детайл до големи  градоустройствени решения. Всяко наше предложение е съобразено с  действащите нормативни изисквания, целта на съответната сграда, пазарната конюнктурата и желанието на клиента.

Мнения

Напиши мнение за ДЕКАРТ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ДЕКАРТ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Нина Стаменова 11 Apr 2013 10:39

В града ни сградите, които са проектирани или реновирани от тези архитекти, наистина блестят и придават специфичен отпечатък. Прегледах списъка с проектите им и наистина се удивих. Моите почитания към архитектите.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.